Ποιες συνήθειες θα ξεχαστούν με τα ηλεκτρικά;

Η ηλεκτροκίνηση είναι εδώ και μαζί της φέρνει και αλλαγές στις συνήθειές μας και στον τρόπο που οδηγούμε. Ποιες είναι οι τρεις πρώτες που μας έρχονται στο μυαλό; Ποιες άλλες σκέφτεστε εσείς;

Auto - Daily ΤΡΙΤΗ

Auto - Weekly ΤΡΙΤΗ