Αυστηρότερος ο νέος KOK;

Υψηλότερα χρηματικά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για μεγαλύτερα διαστήματα φαίνεται πως θα προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Auto - Daily ΤΡΙΤΗ

Auto - Weekly ΤΡΙΤΗ