Τι μένει στο νέο Golf αν βγάλουμε την τεχνολογία;

Αν το «υπερατού» του νέου Golf είναι η τεχνολογία, πως θα είναι οι εκδόσεις που δεν θα την έχουν;

Auto - Daily ΤΡΙΤΗ

Auto - Weekly ΤΡΙΤΗ