Η πιο επικίνδυνη διαδρομή: Δουλειά-σπίτι

Η διαδρομή από τη δουλειά προς το σπίτι, σύμφωνα με έρευνες, είναι η πιο πιθανή για να σας συμβεί κάποιο ατύχημα στο δρόμο. Συνεπώς θα πρέπει να είστε ακόμα πιο προσεχτικοί και να παίρνετε τα κατάλληλα μέτρα.

Auto - Daily ΤΡΙΤΗ

Auto - Weekly ΤΡΙΤΗ