Page 6 - 11 2020 FANOPOIIA
P. 6

ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ
    Ο έλεγχος με το διαγνωστικό


    πριν και μετά την επισκευή

    Στα νεότερα προς επισκευή αυτοκίνητα µετά από σύγκρουση, µε το γύρισµα του διακόπτη,
    ανάβουν στο ταµπλό του αυτοκινήτου, πολλές προειδοποιητικές λυχνίες βλαβών.
        ε αυτές τις περιπτώσεις, πριν την επισκευή, σαν εξοπλισµός, µπορούν να απενεργοποιηθούν
        χρειάζεται να γίνει ένας έλεγχος µε δια- από τον οδηγό.
    Σ γνωστικό µηχάνηµα, για να διαπιστωθεί εάν      Είναι άραγε επιτρεπτό να παραδώσουµε εµείς
    χρειάζονται ανταλλακτικά για την επισκευή και το οι επισκευαστές ένα αυτοκίνητο µετά από σύ-
    είδος των τυχόν βλαβών. Στη συνέχεια, απαιτείται γκρουση µε διαθέσιµη οποιαδήποτε τέτοια λει-
    έλεγχος των πραγµατικών τιµών και παραµέτρων τουργία µετά την επισκευή,  χωρίς να διαθέτει

    µετά την επισκευή για να διασφαλιστεί ότι οι βλά- το επίπεδο ασφάλειας που διέθετε όταν το αγό-
    βες αποκαταστάθηκαν.                 ρασε ο ιδιοκτήτης του ;
     Συστήµατα όπως η «προειδοποίηση για επερχό-     Η απάντηση είναι ένα σκέτο ΌΧΙ. Καλό είναι να
    µενη σύγκρουση», η «αποχώρηση λωρίδας» και η γνωρίζουν τόσο οι επισκευαστές, όσο και οι ιδιο-
    «ανίχνευση τυφλών σηµείων», είναι µερικά µόνο κτήτες των σύγχρονων αυτοκινήτων µερικά βασικά
    από τα νέα χαρακτηριστικά ενεργητικής ασφάλειας στοιχεία σχετικά µε τους µύθους που κυκλοφορούν
    που συναντάµε στα οχήµατα που τίθενται σε κυκλο- γύρω από τα θέµατα αυτά :
    φορία κατά τα τελευταία χρόνια. Δεν λέµε συστήµα-   Εάν δεν υπάρχει στο ταµπλό αναµµένο κάποιο
    τα ασφαλείας καθώς αυτά είναι «εξτρά» και µπορεί προειδοποιητικό φως / λυχνία τότε όλα είναι
    απλά να µην αγοραστούν ή ακόµα και αν υπάρχουν καλά.


                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11