Page 8 - 11 2020 FANOPOIIA
P. 8

ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ


                                λώδια και τοποθετήστε την στο νέο παρµπρίζ».
                                Αν η βάση της κάµερας ή ολόκληρο το παρµπρίζ
                                τοποθετηθεί µε απόκλιση 1 χιλιοστού, προς οποια-
                                δήποτε κατεύθυνση, αυτό θα επηρεάσει πάρα πο-
                                λύ την όραση της κάµερας σε απόσταση 30-40 µέ-
                                τρων στο δρόµο.
                                 Άλλο παράδειγµα  είναι η απλή επισκευή
                                ενός προφυλακτήρα όπου υπάρχει ραντάρ ή

                                αισθητήρες των τυφλών σηµείων:
                                 Εάν στην περιοχή λειτουργίας του ραντάρ χρησι-
                                µοποιηθεί πλαστικό υλικό επισκευής, αυτό µπορεί
                                να επηρεάσει την ικανότητα του να ανιχνεύει. Η

     Λάθος. Οι κωδικοί βλάβης που καταχωρούνται    αλλαγή του πάχους του προφυλακτήρα θα αλλά-
    στην ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου (εγκέφαλος)    ξει τον τρόπο που βλέπει το ραντάρ µέσα από αυ-
    δεν ανάβουν πάντοτε την προειδοποιητική λυχνία.  τό. Ένα άλλο σηµείο είναι ακόµα και η βαφή. Πόσα
    Μπορεί να αποθηκευτούν όµως σαν προσωρινές    χιλιοστά πάχους µπορούν να προσθέσουν τα υλι-
    βλάβες.                        κά βαφής πριν από το οποίο θα αρχίσουν να περι-
     Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι το ίδιο µε τον  ορίζονται ορισµένες λειτουργίες ;
    προγραµµατισµό ή τη βαθµονόµηση των συστη-
    µάτων αυτών.                       Πολλές αυτοκινητοβιοµηχανίες, όπως η

     Λάθος. Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι κάτι τε-   Ford, Nissan, Mercedes έχουν εκδώσει δελ-
    λείως διαφορετικό από τον προγραµµατισµό και    τία τεχνικών οδηγιών σχετικά µε το θέµα αυ-
    την βαθµονόµηση (χωρίς το καλιµπράρισµα).      τό. Όλοι οι επισκευαστές,  όπως και η ΜΕ-
    Η βαθµονόµηση είναι µια επαναφορά των αι-     ΘΕΝΙΤΗΣ team έχουν πρόσβαση σε αυτά τα
    σθητήρων στην αρχική τους κατάσταση για να εί-  δεδοµένα.
    µαστε βέβαιοι ότι δεν βρίσκονται εκτός ορίων.
    Ένα σύστηµα θα µπορούσε να είναι λειτουργικό αλ-

    λά να µην αποδίδει σωστά.
     Για παράδειγµα : ένα αυτοκίνητο κινούµενο
    µε µικρή ταχύτητα πρέπει να σταµατήσει µπρο-
    στά από έναν πεζό που πετάχτηκε στο δρόµο.
    Εκεί ο χρόνος απόκρισης του συστήµατος εί-
    ναι κρίσιµος για να ακινητοποιηθεί το όχηµα
    εγκαίρως.
     Εάν δεν αποσυνδέσει κάποιον αισθητήρα ή
    ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, τότε δεν χρει-
    άζεται να κάνω προγραµµατισµό ή έλεγχο.

     Λάθος. Πολλοί αισθητήρες σχεδιάζονται για να
    λειτουργούν σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του οχή-
    µατος. Ακούµε τεχνίτες παρµπρίζ που λένε «Αφή-
    στε την κάµερα του παρµπρίζ να κρέµεται από τα κα-                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13